Restrukturyzacja

Ustawa z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U.2015, poz. 978 ze zm.) Prawo Restrukturyzacyjne dała szansę przedsiębiorstwom na uniknięcie upadłości poprzez stworzenie prawnych możliwości zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zwiększenie uprawnień „przedsiębiorstwa w problemach” oraz uprawnień wierzycieli kosztem Sądu.

Ugodowy sposób rozwiązania problemu grożącej lub istniejącej niewypłacalności w drodze rozmów i mediacji, daje często lepsze efekty ekonomiczne niż siłowe działanie przy udziale firm windykacyjnych i organów egzekucyjnych. Możliwości zachowania przedsiębiorstwa dłużnika oraz zaspokojenia interesów wierzycieli mogą być w pełni wykorzystane przy udziale doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który nie tylko udzieli wsparcia przy wyborze odpowiedniego sposobu restrukturyzacji, ale również przygotuje wniosek restrukturyzacyjny oraz przeprowadzi postępowanie restrukturyzacyjne.

Kancelaria IUSTITIA udziela wsparcia na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym oferuje zastępstwo procesowe przed Sądem. Działamy na terenie całego kraju.

W przypadku, gdy postępowanie restrukturyzacyjne jest przedwczesne, a Klient boryka się z przejściowymi problemami wymagającymi współdziałania z jednostkowym wierzycielem, proponujemy zawarcie ugody przed Stałym Mediatorem Sądowym. Prowadzimy mediacje pozasądowe oraz mediacje w oparciu o skierowanie przez sąd. Mediacja pozasądowa przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, a ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawomocnego wyroku. Koszty mediacji są dużo niższe niż koszty postępowania sądowego. W tym zakresie działamy na obszarze objętym działaniem Sądów Powszechnych Apelacji Warszawskiej oraz Sądów Powszechnych Apelacji Lubelskiej.